شاید این سوال برای شما مطرح شده باشد که موتور جستجوی گوگل چگونه کار می کند و عملکرد آن به چه صورت است؟ گوگل چگونه نتایج جستجو را برای کاربران نمایش می دهد؟ گوگل چگونه وب سایت هایی با مرتبط ترین مطالب به عبارت جستجوشده را دسته بندی و رتبه بندی می کند؟ در این مقاله به...

read more