شاید این سوال برای شما مطرح شده باشد که عملکرد موتور جستجوی گوگل به چه صورت است؟ گوگل چگونه نتایج جستجو را برای کاربران نمایش می دهد؟ گوگل چگونه وب سایت هایی با مرتبط ترین مطالب به عبارت جستجوشده را دسته بندی و رتبه بندی می کند؟ در این مقاله به بررسی و پاسخ به سوالات...

read more